Kas jauns

 • Ārpakalpojumu grāmatveža licence

  Informējam esošos un topošos klientus, ka SIA Dalon ir izsniegta ārpakalpojumu grāmatveža licence Nr. AGL0001096Lasīt vairāk
 • Uzņēmumu reģistrs klientiem lietošanai nodod jauno pakalpojumu portālu.

  Uzņēmumu reģistrs klientiem lietošanai nodod jauno pakalpojumu portālu  –  registrs.ur.gov.lv  Jaunais pakalpojumu portāls klientiem tiek nodots beta versijā, kas nozīmē, ka portāla darbība tiek uzsākta izmēģinājuma režīmā, lai laikus atklātu un novērstu kļūdas un neērtības pirms tā ieviešanas pastāvīgā lietošanā. Pašlaik Uzņēmumu reģistra pakalpojumu portālā pieejami tie reģistrācijas pakalpojumi, kas ...Lasīt vairāk
 • Dokumentu parakstīšana ar eparakstu un iesniegšana Uzņēmumu reģistram portālā Latvija.lv

  Ņemot vērā, ka saņemam daudz jautājumu, par to kā elektroniski parakstīt un iesniegt dokumentus Uzņēmumu reģistram, esam sagatavojuši detalizētas instrukcijas, kā parakstīt dokumentus portālā eParaksts.lv un iesniegt Uzņēmumu reģistram portālā Latvija.lv. Instrukcija sagatavota, kā piemērs iesniedzot 1 dibinātāja SIA reģistrācijas dokumentus. Vairāk šeit.Lasīt vairāk
 • No 2021. gada 1. septembra jaunas valsts nodevas likmes

  2021. gada 1. septembra stājas spēkā  grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 “Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu”, saskaņā ar kuriem ir mainītas valsts nodevu likmes par darbībām uzņēmumu reģistrā.  Tāpat ir mainīta komercreģistra ierakstu izsludināšanas ...Lasīt vairāk
 • Izmaiņas juridiskās adreses reģistrācijā

  2021.gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, saskaņā ar kuriem turpmāk nav nepieciešams iesniegt Komercreģistram nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai. Turpmāk, reģistrējot juridisko adresi (dibinot jaunu uzņēmumu vai mainot adresi) uzņēmumu reģistram nepieciešams iesniegt komersanta apliecinājumu, ka pastāv vienošanās par juridiskās adreses izmantošanu un komersantam ir tiesības atrasties ...Lasīt vairāk
 • Individuālā komersanta reģistrācija

  Individuālais komersants (turpmāk arī IK) ir fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā, t..i., individuālajam komersantam nav juridiskās personas statusa. Individuālais komersants,  (fiziskā persona, kura ir reģistrēta, kā individuālais komersants) par savām saistībām atbild ar visu savu mantu (atšķirībā no SIA, kur atbildība ir ierobežota pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu apmērā). Pēc ...Lasīt vairāk
 • Pārdod SIA 2011.g.

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR Reģistrēts: 2011. gads PVN maksātājs Vieta: Rīga Bankas konts Zīmogs Nodokļiu parādu nav,  visas atskaites/gada pārskati nodoti. Pamatlīdzeķli: nav Debitoru un kreditoru nav. Cena 900 EUR (cenā iekļauts pārreģistrācijas dokumentu sagatavošana un valsts nodevas) Papildus: ja nepieciešams juridiskā adrese 360 EUR / ...Lasīt vairāk
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija.

  SIA ( turpmāk arī sabiedrība ) ir vienas vai vairāku personu ( fizisku vai juridisku ) dibināta komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām. SIA ir komersants, kurš tiek dibināts saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu. SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā. Galvenās priekšrocības: SIA ir juridiska persona; salīdzinoši ...Lasīt vairāk
 • Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas (SIA, IK)

  Individuālais komersants Reģistrācijas valsts nodeva 30 EUR Viena paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ~25 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR. Dokumentu sagatavošana 10 EUR Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu 1-2799 EUR* Reģistrācijas valsts nodeva 20 EUR Viena paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ...Lasīt vairāk
 • Komersanta nosaukuma izvēle

  Sadzīvē ar vārdu "firma" visbiežāk tiek saprasts uzņēmums vai komersants (piemēram, tiek teikts: "viņam pieder firma"), tajā pašā laikā juridiski firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties ( KL 26. pants ). Komersanta firmā obligāti iekļauj norādi uz komersanta veidu , kurš var ...Lasīt vairāk
 • Par komersanta juridisko adresi

  Par kapitālsabiedrības (SIA, AS), pilnsabiedrības vai individuālā komersanta  juridisko adresi uzskatāma tās vietas adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (KL 78 panta 2. daļa un 139. pants), t.i., juridiskā adrese var būt jebkura adrese, kur ir sasniedzams komersants (vadība). Komersanta juridiskā adrese ir komercreģistrā ierakstāmas ziņas , kuras tiek ierakstītas uz ...Lasīt vairāk
 • Mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodoklis

  INFORMĀCIJA NAV AKTUĀLA No 2010. gada 1. septembra stājās spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums , kā arī saistītie grozījumi likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, “Par nodokļiem un nodevām”. Ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ( MNL) normatīvajos aktos tiek ieviests jauns termins – mikrouzņēmums (MU). ...Lasīt vairāk