Pārdod SIA 1991.g.

Pārdod SIA 1991.g.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR
Reģistrēts: 1991. gads, Vieta: Jūrmala
Bankas konts
Zīmogs
Nodokļiu parādu nav,  visas atskaites/gada pārskati nodoti.
Pamatlīdzeķli: nav
Debitoru un kreditoru nav.

Cena 5000 EUR
(cenā iekļauts pārreģistrācijas dokumentu sagatavošana un valsts nodevas)

Papildus: ja nepieciešams juridiskā adrese 360 EUR / gads

Nosūtīt ziņu

Nosūtīt ziņu