Izcenojumi

Izcenojumi

Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Zemāk, norādītas uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanas aptuvenās cenas. Galīgā cena tiek noteikta ņemot vērā uzņēmuma darbības veidu, apgrozījumu, darbinieku skaitu u.c. apstākļus. Cenas norādīts bez PVN ( uz doto brīdi SIA Dalon nav PVN maksātājs un PVN netiek aprēķināts).

Pamatpakalpojumi

Kases operāciju, banku operāciju, dokumentu no piegādātājiem ( pavadzīmes, rēķini ), realizācijas dokumentu ( pavadzīmes, rēķini ), darba algas atbilstoši darbinieku skaitam, dokumentu par saimnieciskiem izdevumiem, pārbaube un uzskaite un ikmēneša ( ceturkšņa ) atskaišu ieniegšana VID:

Operāciju skaits mēnesīMaksa EUROperāciju skaits mēnesīMaksa EUR
No 0 līdz 230No 101 līdz 110120
No 3 līdz 30
50No 111 līdz 120135
No 121 līdz 130140
No 131 līdz 140150
No 31 līdz 4065No 141 līdz 150165
No 41 līdz 5070No 151 līdz 160170
No 51 līdz 6080No 161 līdz 170180
No 61 līdz 7085No 171 līdz 180190
No 71 līdz 8090No 181 līdz 190200
No 81 līdz 90105No 191 līdz 200205
No 91 līdz 100115Virs 200 operācijām mēnesī saskaņā ar papildus vienošanos
Gada pārskata sagatavošanaVidējā mēneša maksa, bet ne mazāk, kā 50 EUR

Papildus pakalpojumi

Izmaiņas ziņās par darbiniekiem5 EUR
Rēķinu , pavadzīmju sagatavošana 1,5 EUR
Precizētu vai nokavētu atskaišu sagatavošana un iesniegšana7-15 EUR
Statistisko atskaišu iesniegšana15 EUR
Pamatlīdzekļa uzskaite ( 1 pamatlīdzeklis )1,5 EUR
Uzskaites politikas sastādīšana 35-70 EUR
Ceļazīmju sagatavošana ( 1 automašīna )10 EUR
Izbraukšana pie Pasūtītāja vai VID un citu iestāžu apmeklēšana Pasūtītāja uzdevumā15 EUR
Citu dokumentu sagatavošana5-10 EUR
Citi pakalpojumi saskaņā ar papildus vienošanos