Saistību atruna

Saistību atruna

Saistību atruna

Tīmekļa vietnē dalon.lv izvietotajai informācijai, dokumentu paraugiem un publicētajiem materiāliem ir informatīvs raksturs.

Sia Dalon neatbild par vietnē izvietotās infomācijas un publicēto materiālu precizitāti un iespējamām kļūdām, kā arī neatbild par ārējo saišu kvalitāti. Sia Dalon nenes nekāda veida atbildību par sekām , kādas radušās no vietnē dalon.lv izvietotās informācijas un dokumentu paraugu izmantošanas.

Vietnē dalon.lv izvietotās informācijas izmantošana nenodibina nekāda veida juridiskas saistības starp Sia Dalon un vietnes apmeklētājiem (informācijas izmantotājiem).

Par jebkurām iespējamām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam rakstīt uz e-pastu: dalon@dalon.lv