Kas jauns

 • Individuālā komersanta reģistrācija

  Individuālais komersants (turpmāk arī IK) ir fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā, t..i., individuālajam komersantam nav juridiskās personas statusa. Individuālais komersants,  (fiziskā persona, kura ir reģistrēta, kā individuālais komersants) par savām saistībām atbild ar visu savu mantu (atšķirībā no SIA, kur atbildība ir ierobežota pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu apmērā). Pēc ...Lasīt vairāk
 • Pārdod SIA 2011.g.

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR Reģistrēts: 2011. gads PVN maksātājs Vieta: Rīga Bankas konts Zīmogs Nodokļiu parādu nav,  visas atskaites/gada pārskati nodoti. Pamatlīdzeķli: nav Debitoru un kreditoru nav. Cena 900 EUR (cenā iekļauts pārreģistrācijas dokumentu sagatavošana un valsts nodevas) Papildus: ja nepieciešams juridiskā adrese 360 EUR / ...Lasīt vairāk
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija.

  SIA ( turpmāk arī sabiedrība ) ir vienas vai vairāku personu ( fizisku vai juridisku ) dibināta komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām. SIA ir komersants, kurš tiek dibināts saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu. SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā. Galvenās priekšrocības: SIA ir juridiska persona; salīdzinoši ...Lasīt vairāk
 • Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas (SIA, IK)

  Individuālais komersants Reģistrācijas valsts nodeva 30 EUR Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 18,50 EUR Viena paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā 9 EUR*; vai zvērināta notāra ~22 EUR; vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00-0,41 EUR. Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski) 4,00 EUR Dokumentu sagatavošana ...Lasīt vairāk
 • Komersanta nosaukuma izvēle

  Sadzīvē ar vārdu "firma" visbiežāk tiek saprasts uzņēmums vai komersants (piemēram, tiek teikts: "viņam pieder firma"), tajā pašā laikā juridiski firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties ( KL 26. pants ). Komersanta firmā obligāti iekļauj norādi uz komersanta veidu , kurš var ...Lasīt vairāk
 • Par komersanta juridisko adresi

  Par kapitālsabiedrības (SIA, AS), pilnsabiedrības vai individuālā komersanta  juridisko adresi uzskatāma tās vietas adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība ( KL 78 panta 2. daļa un 139. pants ), t.i., juridiskā adrese var būt jebkura adrese, kur ir sasniedzams komersants (vadība). Komersanta juridiskā adrese ir komercreģistrā ierakstāmas ziņas , kuras tiek ...Lasīt vairāk
 • Mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodoklis

  No 2010. gada 1. septembra stājās spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums , kā arī saistītie grozījumi likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, “Par nodokļiem un nodevām”. Ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ( MNL) normatīvajos aktos tiek ieviests jauns termins – mikrouzņēmums (MU). Minētā likuma izpratnē ...Lasīt vairāk
 • Mazā uzņēmuma komplekts

  Mazā uzņēmuma komplekts Mazā uzņēmuma komplekts paredzēts jauniem uzņēmumiem*, nodrošinot no pirmās dienas kvalificētu grāmatvedības uzskaiti un juridisko atbalstu, tajā pašā laikā uzņēmējdarbības uzsākšanas periodā ļaujot ietaupīt līdzekļus. Mazā uzņēmuma komplekts** iekļauj: Grāmatvedības pakalpojumi: pirmais mēnesis - -bezmaksas; otrais mēnesis - 50 % atlaide; trešais mēnesis - 30 % atlaide: ...Lasīt vairāk