Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas (SIA, IK)

Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas (SIA, IK)

Individuālais komersants
Reģistrācijas valsts nodeva 30 EUR
Viena paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ~25 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.
Dokumentu sagatavošana 10 EUR

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu 1-2799 EUR*
Reģistrācijas valsts nodeva 20 EUR
Viena paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ~25 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu no 2800 EUR
Reģistrācijas valsts nodeva 75 EUR
Viena paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ~25 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.
Dokumentu sagatavošana no 20 EUR

Pagaidu bankas konta atvēršana pamatkapitāla iemaksai atkarībā no izvēlētās bankas 10-20 EUR (nav nepieciešams ja kapitāls ir mazāks par 2800 EUR).

Reģistrācijas dokumentu izskatīšanai trīs darba dienu laikā. Reģistrācijas dokumentu izskatīšanai vienas darba dienas laikā, valsts nodeva maksājama trīskāršā apmērā.

Piemēri
SIA 1 dibinātājs, kurš ir valdes loceklis, ar pamatkapitālu 1000 EUR.
Reģistrācijas valsts nodeva 20 EUR
Paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ~25 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.
Dokumentu sagatavošana no 20 EUR
Kopā:
apliecinot parakstu  pie zvērināta notāra 90 EUR
parakstot dokumentus ar e-parakstu 40 EUR

SIA ar 2 dibinātājiem un  pamatkapitālu 2800 EUR.
Reģistrācijas valsts nodeva 75 EUR
Paraksta apliecināšana: pie zvērināta notāra ~25 EUR vai parakstot dokumentus ar e-parakstu no 0,00 EUR.
Dokumentu sagatavošana  no 30  EUR
Kopā:
apliecinot parakstu  pie zvērināta notāra 180 EUR
parakstot dokumentus ar e-parakstu 105 EUR

Maksājumi veicami:
Valsts nodeva par reģistrāciju
Nod. maks. reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060190913200

Kopā ar reģistrācijas dokumentiem uzņēmumu reģistram jāiesniedz kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

* SIA  pamatkapitāls var būt  mazāks par 2800 EUR, ja: 1) to dibina ne vairāk kā 5 dibinātāji; 2 )dibinātāji ir tikai fiziskas personas; 3) pieteiktais valdes loceklis ir dibinātājs. Viena persona var būt tikai vienas mazkapitāla SIA dalībnieks.