Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības formas izvēle.
Uzņēmuma darbības nodrošināšana.
Atļauju un licenču saņemšana.
Reģistrācija normatīvajos aktos noteiktos reģistros.
Patērētāju tiesību aizsardzība.
Attiecības ar sadarbības partneriem. Sadarbības partneru uzticamības izvērtēšana.
Īpašuma pārvaldīšana.
Maksātnespēja vai tiesiskās aizsardzības process.
Nodokļi un nodevas.
Citi jautājumi saistīti ar uzņēmuma darbību.