Uzņēmumu reģistrācija

Uzņēmumu reģistrācija

Uzņēmumu reģistrācija

Komersantu – individuālā komersanta, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, personālsabiedrības, komandītsabiedrības dibināšana un reģistrācija Uzņēmumu reģistrā.
Komersantu izmaiņas – valdes ( padomes ) maiņa vai pilnvaru pagarināšana, izmaiņas dalībnieku sastāvā, firmas ( nosaukuma ) maiņa, juridiskās adreses maiņa u.c.
Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.
Risinājumi attiecībās (strīdos) starp dalībniekiem , dalībnieku pārstāvība dalībnieku sapulcēs. Dalībnieku sapulču organizācija.
Kapitāldaļu pārvaldīšana.
Komersantu reorganizācija.
Individuālo uzņēmumu un zemnieku/zvejnieku saimniecību pārreģistrācija.
Komersantu likvidācija un maksātnespēja.
Mākleru un aģentu darbības tiesiskais regulējums.
Biedrību vai nodibinājumu, kooperatīvu, politisko partiju, arodbiedrību u.c. viedojumu dibināšanas dokumentu sagatavošana un reģistrācija. Izmaiņas – valdē, padomē, nosaukumā u.c. Sapulču organizācija.
Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācija.
Citi jautājumi saistīti ar dažādu veidojumu dibināšanu, reģistrāciju, darbību, likvidēšanu, maksātnespēju.

Jūs varat pasūtīt sagatavot reģistrācijas dokumentus  internetā.