Uzņēmumu reģistrācija nerezidentiem

Uzņēmumu reģistrācija nerezidentiem

Uzņēmumu reģistrācija nerezidentiem

Ņemot vērā ārvalstnieku augošo interesi par uzņēmumu reģistrāciju Latvijā, piedāvājam nerezidentiem sekojošu komersantu (kompāniju) reģistrāciju:

– sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
– individuālais komersants  IK)
– akciju sabiedrība (AS)

Lai reģistrētu uzņēmumu Latvijā Jums nav nepieciešams ierasties personīgi. Mēs veiksim visas reģistrācijas darbības saskaņā ar Jūsu iesniegtiem dokumentiem un norādījumiem.

Nepieciešamiem dokumenti (SIA):
– Dibinātāja / valdes locekļa pases kopija;
– Noteiktā kārtībā apliecināta dibinātāja pilnvara veikt reģistrācijai nepieciešamās darbības (paraugu izsniedzam);
– Notariāli apliecināta valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu (paraugu izsniedzam);
– Notariāli apliecināts dalībnieku reģistra nodalījums (paraugu izsniedzam).

Komersants (kompānija) tiek reģistrēta 7 dienu laikā no brīža, kad esam saņēmuši no Jums visus nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Jūs saņemiet:
– Reģistrācijas apliecība;
– Dibināšanas dokumentu paketi – standarta statūti un dibināšanas lēmums vai līgums;
– Uzņēmumu reģistra lēmumu par komersanta (kompānijas) reģistrāciju.

Komersantu (kompāniju) dibināšanas izmaksas:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
– pamatkapitāls līdz 2800 EUR – 200 EUR
– pamatkapitāls no 2800 EUR – 350 EUR
Individuālais komersants – 170 EUR
Akciju sabiedrības no 600 EUR

Pēc nepieciešamības par papildus maksu  varam nodrošināt:
– juridisko adresi
– pagaidu norēķinu konta atvēršanu;
– PVN maksātāja reģistrāciju;
– EORI numura reģistrācija;
– dibināšanas un reģistrācijas dokumentu tulkojumu;
– rezidenta apliecību;
– dibināšanas dokumentu apliecināšanu ar Apostille;
– grāmatvedības apkalpošanu;
– preču zīmes reģistrāciju;
– dokumentu pārsūtīšana ar kurjeru.

Tāpat piedāvājam konsultācijas un juridisko palīdzību ES uzturēšanās atļaujas iegūšanā, pamatojoties uz investīcijām Latvijas uzņēmumos vai nekustamā īpašumā.