Pārdod SIA 2011.g.

Pārdod SIA 2011.g.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR
Reģistrēts: 2011. gads
PVN maksātājs
Vieta: Rīga

Bankas konts
Zīmogs
Nodokļiu parādu nav,  visas atskaites/gada pārskati nodoti.
Pamatlīdzeķli: nav
Debitoru un kreditoru nav.

Cena 900 EUR
(cenā iekļauts pārreģistrācijas dokumentu sagatavošana un valsts nodevas)

Papildus: ja nepieciešams juridiskā adrese 360 EUR / gads

Nosūtīt ziņu