Kategorijas: Blogs

Dokumentu parakstīšana ar eparakstu un iesniegšana Uzņēmumu reģistram portālā Latvija.lv

Ņemot vērā, ka saņemam daudz jautājumu, par to kā elektroniski parakstīt un iesniegt dokumentus Uzņēmumu reģistram, esam sagatavojuši detalizētas instrukcijas, kā parakstīt dokumentus portālā eParaksts.lv un iesniegt Uzņēmumu reģistram portālā Latvija.lv. Instrukcija sagatavota, kā piemērs iesniedzot 1 dibinātāja SIA reģistrācijas…

No 2021. gada 1. septembra jaunas valsts nodevas likmes

2021. gada 1. septembra stājas spēkā  grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 “Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu”, saskaņā ar kuriem ir mainītas…

Izmaiņas juridiskās adreses reģistrācijā

2021.gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, saskaņā ar kuriem turpmāk nav nepieciešams iesniegt Komercreģistram nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai. Turpmāk, reģistrējot juridisko adresi (dibinot jaunu uzņēmumu vai mainot adresi) uzņēmumu reģistram nepieciešams iesniegt komersanta apliecinājumu, ka pastāv…

Pārdod SIA 2011.g.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR Reģistrēts: 2011. gads PVN maksātājs Vieta: Rīga Bankas konts Zīmogs Nodokļiu parādu nav,  visas atskaites/gada pārskati nodoti. Pamatlīdzeķli: nav Debitoru un kreditoru nav. Cena 900 EUR (cenā iekļauts pārreģistrācijas dokumentu sagatavošana un…