2021. gada 1. septembra stājas spēkā  grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 “Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu”, saskaņā ar kuriem ir mainītas valsts nodevu likmes par darbībām uzņēmumu reģistrā.  Tāpat ir mainīta komercreģistra ierakstu izsludināšanas kārtībā un turpmāk nav jāveic maksājumi par ierakstu izsludināšanu Latvijas Vēstnesis.

Vairāk skatīt Uzņēmumu reģistrācijas izmaksas