Informējam esošos un topošos klientus, ka SIA Dalon ir izsniegta ārpakalpojumu grāmatveža licence Nr. AGL0001096