2021.gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, saskaņā ar kuriem turpmāk nav nepieciešams iesniegt Komercreģistram nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai.
Turpmāk, reģistrējot juridisko adresi (dibinot jaunu uzņēmumu vai mainot adresi) uzņēmumu reģistram nepieciešams iesniegt komersanta apliecinājumu, ka pastāv vienošanās par juridiskās adreses izmantošanu un komersantam ir tiesības atrasties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī pieteikumā juridiskās adreses reģistrēšanai papildus jānorāda nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējums.

Vairāk par juridisko adresi