Individuālā komersanta reģistrācija

Individuālā komersanta reģistrācija

Individuālais komersants (turpmāk arī IK) ir fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā, t..i., individuālajam komersantam nav juridiskās personas statusa.
Individuālais komersants,  (fiziskā persona, kura ir reģistrēta, kā individuālais komersants) par savām saistībām atbild ar visu savu mantu (atšķirībā no SIA, kur atbildība ir ierobežota pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu apmērā).
Pēc būtības IK ir līdzība ar fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju, jeb tā sauko pašnodarbināto personu (kā IK, tā fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju uzskata par pašnodarbinātu personu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē). Galvenās atšķirības ir:
– IK tiek reģistrēts komercreģistrā, bet saimnieciskās darbības veicējs tikai valsts ieņēmumu dienestā;
– IK komercdarbībā izmanto firmu (nosaukumu) un reģistrācijas numuru, bet saimnieciskās darbības veicējs vārdu, uzvārdu un personas kodu;
– IK darījumi nav ierobežoti, bet fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības nevar pārsniegt 284 600 EUR vai gada apgrozījums no šīs darbības nevar pārsniegt 28 500 EUR, vienlaikus nodarbinot vairāk nekā piecus darbiniekus. Ja iestājas minētie kritēriiji fiziskai personai ir pienākums reģistrēties, kā IK.
Pamats individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā ir fiziskās personas pieteikums komercreģistra iestādei.

IK reģistrācijas kārtība.

1. IK reģistrācijas pieteikuma sagatavošana.
Dokumentu sagatavošana no 10 EUR
2. Paraksta, uz pieteikuma, apliecināšana vai pieteikuma parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu.
3. Dokumentu iesniegšana reģistrācijai Uzņēmumu reģistram. Dokumentus var iesniegt klāttienē UR nodaļā, elektroniski  portālā Latvija.lv vai nosūtot uz epastu info@ur.gov.lv (tikai gadījumos, ja dokumenti parakstīti ar ārvalstīs izdotu e-parakstu).
UR iesniedz:
– pieteikumu;
– Kvīts par valsts nodevas apmaksuю
4. Trīs darba dienu laikā saņemiet Uzņēmuma reģistra notāra lēmumu par IK reģistrāciju.

Normatīvie akti
Komerclikums