Izcenojumi

Izcenojumi

Cenas

Zemāk norādītajām cenām ir vispārējs informatīvs raksturs, kas ļautu potenciāliem klientiem aptuveni prognozēt iespējamās izmaksas. Galīgā maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties. Katrā konkrētā gadījumā izmaksas var atšķirties (palielināties vai samazināties) atkarībā no lietas faktiskiem apstākļiem un pakalpojuma sniegšanas kārtības. Tāpat izmaksas var atšķirties atkarībā no sadarbības veida – vienreizējs pakalpojums vai līgums par ilgstošu juridisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī atsevišķos gadījumos var tikt noteikta papildus atlīdzība par konkrēta rezultāta sasniegšanu. Tāpat atsevišķos gadījumos klients sedz pakalpojuma sniedzēja faktiskos izdevumus – transporta, pasta u.tml. Pakalpojumu sniegšanas bāzes likme ir 40 EUR (bez PVN) stundā.

Pakalpojums
Cena (EUR, bez PVN)
Konsultācijas:
Mutiskasno 10.-
Rakstveidano 30.-
Komersantu dibināšanas un izmaiņu reģistrācijas dokumentu sagatavošana:
Individuālais komersants10.-
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību no 25.-
Akciju sabiedrībano 70.-
Personālsabiedrībano 70.-
Komandītsabiedrībano 70.-
Izmaiņas:
Juridiskās adreses maiņa10.-
Valdes locekļu maiņa (termiņa pagarināšana)no 25.-
Nosaukuma maiņano 30.-
Pamatkapitāla palielināšana/samazināšanano 30.-
Reorganizācijano 40.-
Likvidācijano 40.-
Citas izmaiņasno 10.-
Tiesvedība:
Prasības pieteikumino 40.-
Citi procesuālie dokumentino 10.-
Pārstāvībano 40.- / st.
Līgumu projektu sagatavošanano 30.-
Cita veida dokumentu sagatavošanano 10.-
Citas izmaksas pēc savstarpējas vienošanās.